1. טפל בעצמך

1-1. קבל טיפול כשאתה חולה.

כשאנשים חולים, אפילו במחלות מידבקות, הם לעתים קרובות לא מבודדים את עצמם או לא דואגים לקבל טיפול נאות. כפי שאתה יכול לראות, זה יכול לסכן אותך. כשמישהו חולה, אתה צריך להתעקש שהוא ינקוט אמצעי זהירות מתאימים ויקבל טיפול נאות.

1-2. שמור על ניקיון גופך.

אנשים שלא מתרחצים או לא רוחצים ידיים בקביעות, עלולים לשאת חיידקים. הם מסכנים אותך. זאת זכותך המלאה להתעקש שאנשים יתרחצו בקביעות וירחצו את ידיהם. זה בלתי נמנע שאדם יתלכלך כשהוא עובד או מתעמל. דאג לכך שהוא ינקה את עצמו לאחר מכן.

1-3. שמור על שיניך.

אומרים שאם אדם מצחצח שיניים אחרי כל ארוחה, הוא לא יסבול מריקבון שיניים. צחצוח שיניים, או לעיסת מסטיק אחרי כל ארוחה, תורמים מאוד להגנה ממחלות פה ומריח רע מהפה. יעץ לאחרים לשמור על השיניים שלהם.

1-4. אכול כראוי.

אנשים שלא אוכלים כראוי לא מביאים תועלת רבה לך או לעצמם. הם נוטים להיות עם רמת אנרגיה נמוכה. לפעמים הם נעשים רגזנים. הם נעשים חולים בקלות רבה יותר. אכילה נכונה לא דורשת דיאטות מוזרות, אבל היא כן דורשת הקפדה על אכילת אוכל מזין בקביעות.

1-5. דאג לנוח.

למרות שפעמים רבות בחייו האדם נדרש לעבוד שעות ארוכות על חשבון שעות השינה, אם בדרך כלל הוא לא ינוח כמו שצריך הוא עלול להיות לנטל על אחרים. אנשים עייפים אינם ערניים. הם עלולים לשגות. הם עושים תאונות. הם עלולים להפיל עליך את כל נטל העבודה, בדיוק כשאתה זקוק להם. הם מסכנים אחרים. התעקש על כך שאנשים שלא נחים כמו שצריך אכן ינוחו.