הצהרת שליחות

'מוסד הדרך אל האושר' הוקם במטרה להפסיק את הדעיכה המוסרית בחברה באמצעות השבת אמון ויושר דרך ההוצאה לאור וההפצה הנרחבת של 'הדרך אל האושר', מדריך הגיוני לחיים טובים יותר.

מטרה זו מושגת ברמת האדם הפשוט, בעולם כולו, באמצעות אנשים פרטיים שמחלקים את הספר 'הדרך אל האושר' לאחרים וכך מביאים להעלאת הסובלנות וההבנה בין משפחות, חברים, קבוצות, מדינות והמין האנושי – מביאים לעולם בטוח יותר, פחות אלים לכולם.