9. אל תעשה שום דבר לא חוקי.

”מעשים לא חוקיים” הם מעשים שאסורים על פי תקנות רשמיות או על פי החוק. תקנות וחוקים אלה הם התוצר של שליטים, של גופים מחוקקים ושל שופטים. הם רשומים בדרך כלל בספרי החוקים. בחברה מתוקנת, ספרים אלה מוצאים לאור ומתפרסמים. בחברה מלאת צרות – ולעתים קרובות מוכת-פשע – אדם חייב להיוועץ בעורך-דין או לעבור הכשרה מיוחדת כדי לדעת את כולם: חברה כזו תטען ש-”אי-ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש”.

עם זאת, על כל אדם בחברה, צעיר או זקן, מוטלת האחריות לדעת מה נחשב באותה חברה ל-”מעשה לא חוקי”. אפשר לשאול אנשים, וקיימות ספריות שבהן אפשר לחפש אותם.

”מעשה לא חוקי” הוא לא אי-ציות להוראה סתמית כמו ”לך לישון”. זאת פעולה שאם נעשתה, תוכל לגרור בעקבותיה ענישה מצד בתי-המשפט ומצד המדינה – הוֹקעה 1 על-ידי מכונת התעמולה 2 של המדינה, קנסות ואפילו מאסר.

כשאדם עושה מעשה לא חוקי, קטן או גדול, הוא חשוף להתקפה מצד המדינה. לא משנה אם הוא נתפס או לא, כשהוא עושה מעשה לא חוקי, הוא מחליש את ההגנות שלו.

כמעט כל דבר בעל ערך שאדם מנסה להשיג יכול להיעשות לעתים קרובות בדרכים חוקיות לגמרי.

המסלול ה-”לא חוקי” הוא קיצור דרך מסוכן ובזבוז זמן. בדרך כלל מתברר שלא משתלם לבצע מעשים לא חוקיים כדי להשיג ״יתרונות״ מדומיינים.

המדינה עם הממשלה שלה נוטה להיות מכונה חסרת מחשבה. היא קיימת ופועלת על פי חוקים ותקנוני חוק. היא בנויה להלום בהפרת החוק באמצעים העומדים לרשותה. בתור שכזאת, היא יכולה להיות אויב שלא ניתן לפייסו, 3נחושה בדעתה 4 בנושא של ״מעשים לא חוקיים״. השאלה אם דברים הם צודקים או מוטעים לא נחשבת מול החוקים ותקנוני החוק. רק החוקים נחשבים.

כשאתה מבין או מגלה שהסובבים אותך מבצעים ״מעשים לא חוקיים״, אתה צריך לעשות כמיטב יכולתך להרתיע אותם מכך. גם אם אתה עצמך לא משתתף במעשים אלה, אתה עלול לסבול בגלל זה. רואה-החשבון של החברה מזייף את הרישומים בספרים: בכל מהומה שנובעת מכך, החברה עלולה לפשוט רגל ואתה עלול לאבד את עבודתך. מקרים כאלה יכולים להשפיע בצורה משמעותית על הישרדותו של אדם.

כחבר בכל קבוצה שכפופה לחוקים, עודד את הפרסום המדויק של אותם חוקים כדי שיהיו ידועים. תמוך בכל מאמץ מדיני שהוא חוקי, שמצמצם, מבהיר ועורך בצורה מאורגנת את החוקים שחלים על אותה קבוצה. דְבוֹק בעיקרון שלפיו כל בני האדם שווים בעיני החוק, עיקרון שבזמנו – בימיה הרודניים 5– היה אחד מביטויי הקִדמה החברתית המשמעותיים ביותר בתולדות האדם ואסור לשכוח אותו.

דאג לכך שילדים ואנשים ידעו מה ”חוקי” ומה ”לא חוקי”, ופרסם ברבים, אפילו רק בהזעפת פנים, שאינך רואה בעין יפה ”מעשים לא חוקיים”.

אלה שמבצעים אותם, אפילו כשהם ”מצליחים להתחמק מעונש”, עדיין נחלשים מול עוצמתה של המדינה.

הדרך אל האושר לא כוללת את הפחד
שמעשיך ייחשפו.

  1. 1. הוקעה: חשיפה ללעג; גינוי או ביקורת חריפה בפומבי.
  2. 2. תעמולה: הפצת רעיונות, מידע או שמועות כדי לקדם את מטרתו של אדם ו/או לפגוע בזו של אחר, לעתים קרובות ללא התייחסות לאמת; הפעולה של הכנסת שקרים לעיתונות או לרדיו ולטלוויזיה כדי שכשאדם יועמד לדין הוא יימצא אשם; הפעולה של פגיעה בשמו הטוב של אדם באופן כזה כדי שלא יקשיבו לו. (תועמלן הוא אדם או קבוצה שעושים תעמולה, יוצרים אותה או עוסקים בה.)
  3. 3. שלא ניתן לפייסו: שלא ניתן להזיז אותו מעמדתו, להרגיע או לרצות אותו; לא מתפשר; שאינו מוותר.
  4. 4. נחושה בדעתה: לא מוותרת; לא מוכנה להישבר, מתעקשת; מסרבת
    לקבל כל דעה אחרת; לא נכנעת לשום דבר.
  5. 5. רודניים: שמשתמשים בכוח אכזרי, לא צודק ואבסולוטי (מוחלט); מוחצים; מדכאים; נוקשים; מחמירים.של האצולה אצולה: שליטתם של מעטים בעלי זכויות-יתר, דרגות או עמדות מיוחדות; שלטון של מעטים מיוחסים שהם מעל החוק; קבוצה של אלה שעל פי ייחוס משפחתי או עמדה הם ״מעל לכל האחרים״ ושיכולים לחוקק או ליישם חוקים על אחרים, אבל לא רואים את עצמם כפופים לחוק.