7. שאף לחיות עם האמת.1

1

נתונים כוזבים יכולים לגרום לאדם לעשות שגיאות מטופשות. הם יכולים אפילו למנוע מהאדם לספוג נתונים נכונים.

אדם יכול לפתור את בעיות הקיום רק כשיש לו נתונים נכונים.

אם אלה שמסביבו משקרים לו, הם גורמים לו לעשות שגיאות ופוטנציאל ההישרדות שלו פוחת.

נתונים כוזבים יכולים להגיע ממקורות רבים: אקדמיים, חברתיים, מקצועיים.

רבים רוצים שתאמין לדברים רק כדי לשרת את מטרותיהם.

מה שנכון הוא מה שנכון עבורך.

לאף אחד אין שום זכות לכפות עליך נתונים ולפקוד עליך להאמין להם, כי אחרת... אם זה לא נכון עבורך, זה לא נכון.

חשוב על דברים בדרכך שלך, קבל את מה שנכון עבורך, דחה את השאר. אין דבר אומלל יותר מאדם שמנסה לחיות בתוהו ובוהו של שקרים.

7-1. אל תספר שקרים מזיקים. 2

שקרים מזיקים הם התוצר של פחד, של זדון ושל קנאה. הם יכולים לדחוף אנשים למעשים של ייאוש. הם יכולים להרוס חיים. הם יוצרים מעין מלכודת שלתוכה יכולים ליפול גם המסַפר וגם קורבנו. התוצאה יכולה להיות תוהו ובוהו חברתי ובין-אישי. מלחמות רבות פרצו בגלל שקרים מזיקים.

אדם צריך ללמוד לאתר אותם ולדחות אותם.

7-2. אל תמסור עדות שקר.

קיימים עונשים רציניים שקשורים לשבועה או למסירת עדות בנוגע ל-״עובדות” לא נכונות; זה נקרא ״שבועת שקר״: עונשים כבדים מוטלים על כך.

הדרך אל האושר
נמצאת לאורך הנתיב אל האמת.

  1. 1. אמת: הדבר שעולה בקנה אחד (תואם) עם העובדות ועם התצפיות; תשובות הגיוניות שנובעות מבדיקת כל העובדות והנתונים; מסקנה שמבוססת על ראיות שלא מושפעות מרצון, מסמכות או מדעות קדומות; עובדה בלתי נמנעת, ולא משנה כיצד הגיעו אליה.
  2. 2. שקרים: הצהרות או פיסות מידע כוזבות שבמכוון מוצגות כנכונות; כל דבר שמיועד לרמות או לתת רושם מוטעה.