14. הייה ראוי לאמון

אדם נמצא בסכנה, אלא אם כן הוא יכול לבטוח באמינותם של אלה הסובבים אותו. כאשר אלה שהוא סומך עליהם מאכזבים אותו, חייו יכולים להיות חסרי סדר, ואפילו הישרדותו יכולה להיות בסכנה.

אמון הדדי הוא אבן היסוד היציבה ביותר ביחסי אנוש. בלעדיו, כל המבנה קורס.

מהימנות היא נכס שזוכה להערכה רבה. כשאדם הוא מהימן, הוא נחשב לבעל ערך. כשהוא כבר לא מהימן יותר, אפשר לראות בו חסר ערך.

אדם צריך לגרום לאחרים סביבו להוכיח מהימנות ולזכות בה. ערכם יעלה במידה רבה בעיני עצמם ולפיכך בעיני אחרים.

14-1. עמוד במילתך לאחר שנתת אותה.

כשאדם נותן הבטחה או התחייבות או מצהיר בשבועה על כוונתו, הוא חייב לקיים את מילתו. אם הוא אומר שהוא מתכוון לעשות משהו, הוא צריך לעשות אותו. אם הוא אומר שהוא לא מתכוון לעשות משהו, הוא צריך לא לעשות אותו.

ההערכה שיש לאדם כלפי אחר מבוססת, במידה לא קטנה, על השאלה אם אותו אדם עומד במילתו או לא. לדוגמה, אפילו הורים יופתעו להיווכח עד כמה ערכם ירד בעיני ילדיהם כשהם לא מקיימים הבטחה.

אנשים שעומדים במילתם זוכים לאמון ולהערצה. לאנשים שלא עושים את זה מתייחסים כמו לזבל.

אלה שלעתים קרובות מפרים את הבטחתם, לא מקבלים אף פעם הזדמנות נוספת.

אדם שלא עומד במילתו יכול מהר מאוד למצוא את עצמו מסובך ולכוד בכל מיני ”התחייבויות” ו-”הגבלות” ואפילו יכול למצוא את עצמו מנותק מיחסים תקינים עם אחרים. אין נידוי עצמי גדול יותר של אדם מחבריו מאשר לא לקיים הבטחות לאחר שניתנו.

לעולם אל תרשה לאדם אחר לתת את מילתו מתוך קלות דעת. עמוד על כך שכשמישהו נותן הבטחה, הוא חייב לקיים אותה. חייו של אדם יכולים להשתבש מאוד כשהוא מנסה להתחבר עם אנשים שלא מקיימים את הבטחותיהם. זה לא עניין שולי.

הרבה הרבה יותר קל ללכת
בדרך אל האושר עם אנשים שאפשר לבטוח בהם.