11. אל תפגע באדם בעל רצון טוב.1

1

למרות התעקשותם של אנשים מרושעים שכל בני האדם הם מרושעים, קיימים הרבה גברים טובים וגם נשים. ייתכן שהתמזל מזלך והכרת כמה מהם.

למעשה, החברה פועלת בזכות גברים ונשים בעלי רצון טוב. עובדי ציבור, מעצבי דעת קהל, אלה במגזר הפרטי שעושים את עבודתם, הם ברובם אנשים בעלי רצון טוב. שאם לא כן, הם היו מפסיקים מזמן לכהן בתפקידם.

קל לתקוף אנשים כאלה: עצם העובדה שהם הוגנים מונע מהם לגונן על עצמם יותר מדי. ועם זאת, ההישרדות של רוב האנשים בחברה תלויה בהם.

הפושע האלים, התועמלן וכלי התקשורת רודפי הסנסציות נוטים להסיח את תשומת הלב של האדם מהעובדה הממשית והשגרתית שהחברה לא היתה פועלת בכלל אלמלא האנשים בעלי הרצון הטוב. למרות שהם שומרים על הרחוב, מדריכים את הילדים, מודדים את החום, מכבים את השריפות ואומרים דברים של טעם בקול רוגע, אדם נוטה להתעלם מהעובדה שאנשים בעלי רצון טוב הם אלה שמניעים את העולם ומאפשרים לאדם להמשיך לחיות על פני כדור הארץ.

עם זאת, אנשים אלה יכולים להיות מותקפים, ויש לתמוך בהם ולנקוט אמצעים חריפים כדי להגן עליהם ולשמור עליהם מפגיעה, כי ההישרדות שלך, של משפחתך ושל ידידיך תלויה בהם.

הרבה יותר קל ללכת
בדרך אל האושר
כשתומכים באנשים
בעלי רצון טוב.

  1. 1. רצון: נטייה או גישה כלפי אחרים; לפי המקובל, ״אדם בעל רצון טוב״ פירושו אדם עם כוונות טובות כלפי אחרים והוא פועל במטרה לעזור להם.