6. שמש דוגמה טובה. 1

דוגמה: מישהו או משהו שראוי לחיקוי או להעתקה; תבנית, מודל.

ישנם אנשים רבים שעליהם האדם משפיע.1 ההשפעה 2 יכולה להיות טובה או שהיא יכולה להיות רעה.

אם אדם מנהל את חייו כשהוא נוהג על פי ההמלצות האלה, הוא משמש דוגמה טובה.

לאחרים סביבו אין ברירה אלא להיות מושפעים מכך, ולא משנה מה הם אומרים.

כל מי שמנסה להרתיע אותך מנסה לעשות זאת מפני שלמעשה הוא מתכוון להרע לך, או שהוא מבקש לשרת את מטרותיו שלו. בעומק לבו הוא יכבד אותך.

סיכויי ההישרדות שלך ישתפרו בטווח הארוך כי האחרים, שמושפעים ממך, יאיימו עליך פחות. ויש גם יתרונות אחרים.

אל תתעלם מההשפעה שאתה יכול ליצור על אחרים בכך שפשוט תזכיר את הדברים האלה ותשמש בעצמך דוגמה טובה.

הדרך אל האושר דורשת שאדם ישמש
דוגמה טובה לאחרים.

  1. 1. משפיע: יוצר תוצאה על משהו.
  2. 2. השפעה: התוצאה שנובעת ממשהו.