17.4 אוצר מילים

בדוק את אוצר המילים שלך

הדבר הבא שתעשה יהיה לקרוא חלק נוסף מהפרק הייה מיומן. לפני שתתחיל, בדוק שאתה מבין את המילה הבאה: