17.3 קרא את הקטע

כלל 17, הייה מיומן

17. הייה מיומן.1

1

בעידן של ציוד מורכב ושל מכונות וכלי רכב מהירים מאוד, הישרדותו של אדם, ההישרדות של בני משפחתו ושל חבריו תלויה במידה לא קטנה במיומנות הכללית של אחרים.

בעסקים, במדעי הטבע, במדעי הרוח ובממשלה, חוסר מיומנות2 יכול לאיים על החיים ועל העתיד של המיעוט או של הרוב.

אני בטוח שתוכל לחשוב על דוגמאות רבות של הדברים האלה.

לאדם היה תמיד דחף לשלוט בגורלו. אמונות תפלות, ריצוי האלים הנכונים וריקודי פולחן לפני היציאה לציד יכולים להיחשב למאמצים לשלוט בגורל, ולא משנה עד כמה הם היו קלושים או לא מוצלחים.

רק אחרי שהאדם למד לחשוב, להעריך ידע וליישם אותו במיומנות, הוא החל לשלוט בסביבתו. ייתכן ש-"מתת אלוהים" האמיתית היתה האפשרות להיות מיומן.

האדם מכבד כישרון ויכולת בעיסוקים ובפעילויות היומיומיים. הוא כמעט סוגד להם כשהם אצל הגיבור או הספורטאי.

המבחן של מיומנות אמיתית הוא התוצאה הסופית.

האדם שורד במידה שבה הוא מיומן. במידה שבה הוא חסר מיומנות הוא נכחד.

עודד את רכישת המיומנות בכל עיסוק בעל ערך. שבח את המיומנות ותגמל אותה בכל פעם שאתה נתקל בה.

דרוש סטנדרטים גבוהים של ביצוע. המבחן של חברה הוא אם אתה, משפחתך וחבריך יכולים לחיות בה בביטחון.

מרכיבי המיומנות כוללים התבוננות, למידה ותרגול.