15.4 צפה בפרק של הסרט

כלל 15, מלא את התחייבויותיך