15.2 אוצר מילים

בדוק את אוצר המילים שלך

בשלב הבא אתה תקרא פרק מתוך 'הדרך אל האושר'. לפני שתתחיל, בדוק שאתה מבין את המילים הבאות: