20.2 אוצר מילים

בדוק את אוצר המילים שלך

כלל 20, השתדל להתייחס לאחרים כפי שהיית רוצה שהם יתייחסו אליך