18.4 צפה בפרק של הסרט

כלל 18, כבד את אמונותיהם הדתיות של אחרים