0.1 אוצר מילים

בדוק את אוצר המילים שלך

הצעד הראשון שלך הוא לקרוא את פרק המבוא של חוברת 'הדרך אל האושר'. לפני שתתחיל, בדוק שאתה מבין את המילים הבאות מהפרק הזה: