5.4 צפה בפרק של הסרט

כלל 5, כבד את הוריך ועזור להם