21.2 אוצר מילים

בדוק את אוצר המילים שלך

כלל 21, פרח ושגשג