8.3 קרא את הפרק

כלל 8, אל תרצח

8. אל תרצח1

תרצח: תהרוג בן אדם (או בני אדם) בניגוד לחוק, במיוחד מתוך כוונה תחילה (התכוונות לעשות זאת לפני מעשה).

רוב העמים, מימי קדם ועד ימינו, אסרו על רצח והטילו עונשים כבדים על כך. לפעמים האיסור הורחב לנוסח של ”לא תהרוג”, כשבתרגום מאוחר יותר של אותם הכתבים מופיע הנוסח של ”לא תרצח”.

יש הבדל ניכר בין שתי המילים האלה ”להרוג” ו-”לרצוח”. איסור על כל הריגה ישלול אפשרות להגנה עצמית; החיסול של נחש מתפתל שמאיים להכיש את התינוק יוכל להיחשב למעשה לא חוקי; זה יגרום לגזע שלם להתקיים ממזון צמחוני. אני בטוח שתוכל למצוא דוגמאות רבות לקשיים שעלולים להתעורר כתוצאה מאיסור על כל הריגה.

”רצח” הוא דבר שונה לגמרי. על פי הגדרתו, רצח הוא ”הריגה לא חוקית של אדם אחד (או יותר) על-ידי אדם אחר, במיוחד כשזה נעשה בכוונה תחילה”. אפשר לראות בקלות שבעידן זה של נשק אלים, יהיה קל מאוד לרצוח. אי אפשר להתקיים בחברה שבה האדם או משפחתו או ידידיו נתונים לחסדיהם של אחדים שנוטלים חיי אדם כלאחר יד.

מניעת רצח והתגמול עליו זוכים בצדק לעדיפות עליונה בחברה.

הטיפש, הרשע והבלתי שפוי רוצים לפתור את בעיותיהם האמיתיות או המדומות על-ידי רצח. כבר קרה שהם עשו את זה בלי שום סיבה.

תמוך בכל תוכנית יעילה שמוכיחה את עצמה ושמטפלת באיוּם הזה על המין האנושי, וקַדֵם אותה. הישרדותך יכולה להיות תלויה בכך.

הדרך אל האושר לא כוללת רציחה
או את הרצח של ידידיך, של משפחתך
או שלך.