11.4 צפה בפרק של הסרט

כלל 11, אל תפגע באדם בעל רצון טוב